top of page
malin_steuerberater.jpg

Lično. Proaktivno. Drugačije.

Malin+Malin Poreski Savetnik

Poresko savetovanje i optimizacija poreznog opterećenja u Austriji za inostrana preduzeća

- na srpskohrvatskom, nemačkom i engleskom jeziku

Dobrodošli!

Preduzetničke aktivnosti danas nemaju ograničenja. Rast evropske ekonomije, povećanje uvoza i izvoza, kao i brzorastuće strane investicije, sve više zahtevaju poznavanje međunarodnih poreskih zakona, poreskih zakona EU kao i sporazuma između zemalja. Postavlja se pitanje, koje poreske posledice će imati određene aktivnosti i kako te aktivnosti trebaju biti najbolje strukturirane. Dali nastaju ikakve poreske obaveze? Koji poreski rizici ili poreske olakšice postoje? Da li postoje mogućnosti optimizacije poreza?

Mi smo STRUČNJACI za AUSTRIJSKO i MEĐUNARODNO PORESKO PRAVO i nudimo Vam jasne odgovore na Vaša pitanja. Bez obzira da li se radi o trenutnim temama kao što su PDV na digitalne usluge u EU ili PDV na uvoz robe u EU izvana, ili klasična pitanja kao registracija u Austriji, PDV prijave za strana preduzeća, itd. Pored toga možemo Vas savetovati na nemačkom, engleskom i srpskohrvatskom jeziku. Mi nismo samo jak regionalni partner, već smo i odlično umreženi na međunarodnom nivou.

lično. proaktivno. drugačije.

LIČNO.

PROAKTIVNO.

DRUGAČIJE.

KLIJENTI O NAMA

“Thank you for your continued great service!”

bottom of page