"Trust in quality and safety!
Acting in time, using adavantes, avoiding risks.
- This is our strategy."

Alexander Malin

Nase usluge

Poresko savetovanje
 • Lokalno oporezivanje (PDV, porez na dobit, porez na dohodak, porez po odbitku)

 • Međunarodno poresko savetovanje, rešavanje međunarodnih poreskih pitanja

 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i EU prava

 • Optimizacija poreskog opterećenja, poresko planiranje, poresko-optimalno strukturiranje prekograničnih aktivnosti

 • Osnivanje preduzeća u Austriji

 • Stalna poslovna jedinica (savetovanje, izbegavanje, osnivanje, zatvaranje)

 • Ćerka-firma (savetovanje, osnivanje, zatvaranje)

 • (Međunarodne) reorganizacije preduzeća

 • Porez po odbitku savetovanje i optimizacija

 • Rešavanje sporova sa poreskom upravom i podnošenje žalbi na rešenja

 • Međunarodna arbitraža

 • PDV savetovanje I PDV usluge

 • ONLINE-Poresko savetovanje za inostrana preduzeća

Komplajans
 • Registracija stranih preduzeća kod poreske uprave u Austriji (stalna poslovna jedinica, ogranak, ćerka-firma)

 • Priprema i podnošenje poreskih prijava

 • Poreski punomoćnik u Austriji za inostrana preduzeća

 • Knigovodstvene usluge, izrada finansijskih izveštaja

 • Obračun zarada

PDV savetovanje | PDV usluge
 
 • Poresko savetovanje u vezi sa svim PDV pitanjima, obavezama i prijavama

 • Rešavanje pitanja uvezi poslovanja u EU ili sa preduzećima u EU, primena EU-PDV prava

 • Optimizacija i kontrola PDV-a

 • PDV punomoćnik u Austriji za inostrana preduzeća

 • Registracija za PDV u Austriji, podnošenje zahteva za poreski identifikacioni broj (PIB) i za PDV identifikacioni broj (UID)

 • Priprema i podnošenje PDV prijava

 • Podnošenje zahteva za povrat Austrijskog ulaznog poreza

 • Podrška u PDV kontrolama, zastupanje pred poreskom upravom

 • (In-house) Obuka zaposlenih za praktičnu primenu Austrijskih i EU propisa u oblasti PDV-a

ONLINE-Poresko savetovanje za inostrana preduzeća
 

Inostrana preduzeća koja posluju u Austriji ili sa preduzećima u Austriji često dolaze u kontakt sa Austrijskim poreskim pravom, poreskim EU pravom i bilateralnim međunarodnim ugovorima.

 

Mi smo stručnjaci za Austrijsko i međunarodno poresko pravo i nudimo Vam jasne odgovore na sva Vasa pitanja u vezi sa primenom poreskog prava, poreskim obavezama i poreskim prijavama u Austriji.

 

Proces online konsultacije:
Pošaljite nam Vaš upit na office@malin-steuerberater.at. Mi ćemo proceniti potrebno vreme i cenu naše usluge i obavestiti Vas putem e-maila. Vi odlučujete dali želite nas savet ili ne. Naravno, vaše činjenice će biti tretirane kao poverljive.

Malin+Malin Steuerberater OG | Schönauerstraße 7, A-4400 Steyr
+43 7252 - 21307 | office@malin-steuerberater.at | Impressum | Datenschutz