top of page

Poresko savetovanje i optimizacija poreznog opterećenja u Austriji za inostrana preduzeća

- na srpskohrvatskom, nemačkom i engleskom jeziku

Uvek tu za Vas i na Vašoj strani

Marijana Malin
Partner
Ovlašćeni poreski savetnik, ovlašćeni stručnjak za PDV

Marijana Malin je ovlašćeni poreski savetnik, ovlašćeni stručnjak za PDV i predavač za računovodstvo i poresko pravo.  Raspolaže odličnom stručnošću i dugogodišnjim iskustvom u praksi u svim oblastima klasičnog poreskog savetovnja. Ona se intenzivno fokusira na postizanje maksimalne koristi za naše klijente kroz lično i proaktivno savetovanje.

Specijalizacija: PDV međunarodno pravo

Alexander Malin

Partner

Ovlašćeni poreski savetnik, ovlašćeni revizor

Alexander Malin LL.M (International Tax Law, Beč) je ovlašćeni poreski savetnik, ovlašćeni revizor i ima postdiplomsko obrazovanje u međunarodnom poreskom pravu.

 

On ima dugogodišnje iskustvo u svim oblastima nacionalnog i međunarodnog poreskog savetovanja kod poznatih konsultantskih kancelarija “Big Four” kao i u poreskim odeljenjima industrijskih preduzeća na vodećim pozicijama.

Specijalizacija: Međunarodno poresko pravo, reorganizacija

bottom of page